Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4559/00207/15092021/114559 - IR6KLM4
Дата/Час: 15.09.2021 11:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №617031 / 2021-06-21 / 262 / д3
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ТРАНС ГРУП ООД, обл. Търговище, общ. Опака, с. Гърчиново, адрес: ул. Васил Друмев №1, ЕИК: 125577402
Пътува до:
Получател: Михаил Русев, обл. Търговище, общ. Опака, гр. Опака, адрес: ул Тополниво12
Направление: Обл. Търговище, Общ. Опака
Адрес: гр. Опака - ул Тополниво12
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т7763ТН
Номер на ремарке: Т7763ТН
Километри: 0
Превозва се от: Синай Мехмедов
Спедитор: Юджел Селим (А9190)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.35 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.35 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.35 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.35 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 4.7 м³