Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4581/00082/15092021/114624 - YGMHW35
Дата/Час: 15.09.2021 11:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614277 / 2021-05-31 / 128 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул."България"№10
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р5835ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Цонев
Спедитор: Ниази Исмаилов (А-8202)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8.8 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8.8 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8.8 м³