Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12571/00534/25112021/162137 - 8FA2E1N
Дата/Час: 25.11.2021 16:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №636991 / 2021-11-02 / 105 / в
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: трейдком 2013еоод, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. пристанище Свищов, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - СВИЛОЦЕЛ
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0490КА
Номер на ремарке: Р2085ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: НИАЗИ НИАЗИЕВ
Спедитор: Евгени Петров (Б 3220)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 47 пр.м³
Куб.м³ 26.32 м³
Общо: 1 бр. / 47 пр.м³ / 26.32 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.68 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.68 м³
Всичко: 2 бр. / 50 пр.м³ / 28 м³