Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12571/00535/25112021/164124 - AFDMA2B
Дата/Час: 25.11.2021 16:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624708 / 2021-08-11 / 94 / ц
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Айемси Груп ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: ул. Бузлуджа 12, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - СВИЛОЦЕЛ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5076КВ
Номер на ремарке: У5403ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: НЕНЧО НЕНОВ
Спедитор: Евгени Петров (Б 3220)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 9.15 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 9.15 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 10.98 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 10.98 м³
Дървесина: Полски клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.05 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.05 м³
Дървесина: Полски ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.66 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.66 м³
Всичко: 4 бр. / 44 пр.м³ / 26.84 м³