Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11030/00718/25112021/171744 - DATX598
Дата/Час: 25.11.2021 17:18
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н1394ВТ
Номер на ремарке: Н0426ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Нуридин Ибрахимов
Спедитор: Невел Руфи (Б 3121)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 14.3 м³
Общо: 2 бр. / 26 пр.м³ / 14.3 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 15 м³
Общо: 2 бр. / 25 пр.м³ / 15 м³
Всичко: 6 бр. / 75 пр.м³ / 43.7 м³