Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00216/25112021/171832 - FB9C3J5
Дата/Час: 25.11.2021 17:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №629020 / 2021-09-05 / 1202 / е
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул. Алеко константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - Кравеферма
Данни за ПС:
Номер на ПС: А9541КН
Километри: 0
Превозва се от: Николай Донев
Спедитор: Росен Киров (А 8174)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.3 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 2 бр. / 11 пр.м³ / 5.3 м³