Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4460/00014/14012022/140120 - IGYB2B4
Дата/Час: 14.01.2022 14:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644907 / 2022-01-06 / 277 / с1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КОЛЕВ 2005 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Плачковци, адрес: ул. "Бикла" № 19, ЕИК: 107577799
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Дряново
Адрес: с. Гостилица - мандрата
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8757ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Трифон Донков
Спедитор: Пенчо Колев (А4188)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³