Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4573/00011/14012022/170121 - 55GC545
Дата/Час: 14.01.2022 16:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №648007 / 2022-01-12 / 222 / л
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул."Прага"№3, вх.1, ет.8
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7009ВС
Номер на ремарке: А0875ЕК
Километри: 0
Превозва се от: ивелин Асенов
Спедитор: Айдън Адем (А-8213)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 22 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 22 м³
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 2 бр. / 53 пр.м³ / 29.15 м³