Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4524/00003/14012022/163531 - CGDF567
Дата/Час: 14.01.2022 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644126 / 2022-01-05 / 172 / к
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ ОРЕЛ-КЕМАЛ ХОДЖЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Константин, адрес: , ЕИК: 104005654
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Константин - тир станция Константин стадион
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН5107АМ
Километри: 0
Превозва се от: кемал ходжев
Спедитор: Пламен Шикилев (А5864)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 9.9 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³
Всичко: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³