Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00020/14012022/163911 - HUD0HZT
Дата/Час: 14.01.2022 16:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641135 / 2021-12-31 / 34 / с
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: ЕНЖЕЛ И КО ООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №8, ЕИК: 201553301
Пътува до:
Получател: ЕНЖЕЛ И КО ООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №8, ЕИК: 201553301
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8896КВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³