Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00018/14012022/164149 - 7F4O021
Дата/Час: 14.01.2022 16:42
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Наско Петров, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Българско Сливово, адрес: Българско Сливово
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Българско Сливово - Българско Сливово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1009КВ
Километри: 0
Превозва се от: Емил Асенов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³