Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4460/00017/14012022/165957 - 45B81B3
Дата/Час: 14.01.2022 17:00
По превозни билети:
Собственик: КОЛЕВ 2005 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Плачковци, адрес: ул. "Бикла" № 19, ЕИК: 107577799
Купувач: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Черновръх - данова поляна
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5639АХ
Номер на ремарке: ЕВ0842ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Иванов
Спедитор: Пенчо Колев (А4188)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 18 м³
Общо: 3 бр. / 30 пр.м³ / 18 м³
Всичко: 4 бр. / 40 пр.м³ / 24 м³