Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10085/00011/14012022/170954 - A4EU8DA
Дата/Час: 14.01.2022 17:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640828 / 2021-12-30 / 214 / н
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Айемси Груп ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: ул. Бузлуджа 12, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Короншпан България
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6916КА
Номер на ремарке: Р5772
Километри: 0
Превозва се от: Енчо Енчев
Спедитор: Ганчо Недев (1654)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.96 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.96 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 32 пр.м³
Куб.м³ 19.84 м³
Общо: 1 бр. / 32 пр.м³ / 19.84 м³
Всичко: 2 бр. / 40 пр.м³ / 24.8 м³