Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00014/14012022/171952 - 02BEU89
Дата/Час: 14.01.2022 17:20
По превозни билети:
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, адрес: , ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Свилоцел ЕАД
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3716ВТ
Номер на ремарке: ВТ0480ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Боян Боянов
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 81
Куб.м³ 14.603 м³
Общо: 81 бр. / 14.603 м³
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 136
Куб.м³ 14.922 м³
Общо: 136 бр. / 14.922 м³
Всичко: 217 бр. / 29.525 м³