Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00066/14012022/172307 - MHC0DB4
Дата/Час: 14.01.2022 17:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640811 / 2021-12-30 / 215 / з
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1994КР
Номер на ремарке: Р2624ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 141
Куб.м³ 16.74 м³
Общо: 141 бр. / 16.74 м³
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 136
Куб.м³ 10.91 м³
Общо: 136 бр. / 10.91 м³
Всичко: 277 бр. / 27.65 м³