Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00067/14012022/174048 - 43CACCC
Дата/Час: 14.01.2022 17:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640824 / 2021-12-30 / 215 / и
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3069ВТ
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав георгиев
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 44
Куб.м³ 10.61 м³
Общо: 44 бр. / 10.61 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 157
Куб.м³ 19.38 м³
Общо: 157 бр. / 19.38 м³
Всичко: 201 бр. / 29.99 м³