Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00038/26012022/160823 - A6ZBAHL
Дата/Час: 26.01.2022 16:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644107 / 2022-01-05 / 143 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул."Янтра-26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4033РК
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Станев
Спедитор: Трайчо Кулев (А-8202)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³