Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4578/00005/26012022/170147 - FBID43F
Дата/Час: 26.01.2022 16:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №647281 / 2022-01-11 / 256 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВАЛ ЛЕС" ЕООД, обл. София, общ. Елин Пелин, с. Елешница, адрес: Ж.К УПИ I-332, БУЛ., ЕИК: 202985602
Пътува до:
Получател: осман османов, обл. Търговище, общ. Опака, с. Крепча, адрес: ул. градищенска 10
Направление: Обл. Търговище, Общ. Опака
Адрес: с. Крепча - ул. градищенска 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т5306МТ
Километри: 0
Превозва се от: али османов
Спедитор: Ивайло Томов (А-8213)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6.5 пр.м³
Куб.м³ 3.58 м³
Общо: 1 бр. / 6.5 пр.м³ / 3.58 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 8.5 пр.м³ / 4.68 м³