Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4491/00007/26012022/161633 - 8APED8E
Дата/Час: 26.01.2022 16:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640917 / 2021-12-31 / 398 / б
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: Калия ЛМ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, адрес: ул. "Ивайло" 1 А, ЕИК: 204644182
Пътува до:
Получател: Калия ЛМ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, адрес: ул. "Ивайло" 1 А, ЕИК: 204644182
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: гр. Полски Тръмбеш - ул. "Търговска 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5781ВС
Километри: 0
Превозва се от: Любомир Маринов
Спедитор: Васил Йорданов (А 2377)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³