Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4525/00017/26012022/161652 - JD9B561
Дата/Час: 26.01.2022 16:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №645373 / 2022-01-07 / 26 / е
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ТИЛ ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Долно Шивачево, адрес: , ЕИК: 205779221
Пътува до:
Получател: Мариян Ангелов, обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, адрес: ул.Никола Златарски №2
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: гр. Златарица - ул.Никола Златарски №2
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9755КР
Километри: 0
Превозва се от: Иван Любенов
Спедитор: Сидер Добрев (А5848)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³