Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12571/00031/26012022/161838 - E07AE52
Дата/Час: 26.01.2022 16:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641094 / 2021-12-31 / 105 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: трейдком 2013еоод, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. пристанище Свищов, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - СВИЛОЦЕЛ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3566КТ
Номер на ремарке: ВТ8822ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: СТОЯН ХРИСТОВ
Спедитор: Евгени Петров (Б 3220)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 280
Куб.м³ 5.6 м³
Общо: 280 бр. / 5.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 283 бр. / 28 пр.м³ / 21 м³