Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4524/00015/26012022/162359 - 4BB51L5
Дата/Час: 26.01.2022 16:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644126 / 2022-01-05 / 172 / к
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ ОРЕЛ-КЕМАЛ ХОДЖЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Константин, адрес: , ЕИК: 104005654
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Константин - тир станция Константин стадион
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6937КН
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав Георгиев
Спедитор: Пламен Шикилев (А5864)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³