Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00020/26012022/162548 - 647575M
Дата/Час: 26.01.2022 16:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640921 / 2021-12-31 / 21 / а
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Лестурист ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул.Св. Княз Борис1 51, ЕИК: BG200200914
Пътува до:
Получател: ИЗГРЕВ 92, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, с. Поликраище, адрес: стопански двор, ЕИК: 104054861
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: с. Поликраище - стопански двор 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2812КА
Километри: 0
Превозва се от: Иван Костадинов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³