Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12026/00004/26012022/162810 - C5B335D
Дата/Час: 26.01.2022 16:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641248 / 2021-12-31 / 435 / з
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Солар- Д ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна Промишлена Зона, ЕИК: 200617021
Пътува до:
Получател: място за претоварване, обл. Силистра, общ. Кайнарджа, с. Краново, адрес: на края на селото, ЕИК: ооооооо
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Чуковец - 45 50 46 27 15 14
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н5174ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Любомир Колев
Спедитор: Веселин Димитров (А 6529)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 4.92 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 4.92 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 4.92 м³