Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11187/00005/26012022/163141 - 2FD5KF1
Дата/Час: 26.01.2022 16:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №652144 / 2022-01-21 / 352 / л
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: ,,Дари старт" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Добруджа"№ 22а, ЕИК: 204206896
Пътува до:
Получател: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0370АН
Номер на ремарке: СС0216ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Румен Станчев
Спедитор: Илиян Станев (Б 6254)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 25 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 25 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 25 м³