Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11884/00014/26012022/163059 - 965347D
Дата/Час: 26.01.2022 16:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №652051 / 2022-01-21 / 9 / г
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Пътува до:
Получател: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - Великотърновско шосе
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6774ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Ивайло Ангелов
Спедитор: Минчо Тодоров (1727)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.9 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.9 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 5.55 м³