Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12573/00019/26012022/163437 - 3F93ER3
Дата/Час: 26.01.2022 16:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №645765 / 2022-01-07 / 188 / а
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "К и Д Г.О. ГРУП" ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Александър Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Пътува до:
Получател: "К и Д Г.О. ГРУП" ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Александър Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - Иван Момчилов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6408КМ
Километри: 0
Превозва се от: Григор Григоров
Спедитор: Недьо Недев (А 2201)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.24 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.1 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.86 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.86 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³