Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/00068/26012022/172308 - 94EM1B3
Дата/Час: 26.01.2022 17:24
По превозни билети:
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Солар- Д ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна Промишлена Зона, ЕИК: 200617021
Пътува до:
Получател: Фазерлес АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2806РВ
Номер на ремарке: СС5608ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Събев
Спедитор: Красимир Петров (Серия А № 6824)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 6
Пр.м3 61 пр.м³
Куб.м³ 25.01 м³
Общо: 6 бр. / 61 пр.м³ / 25.01 м³
Всичко: 6 бр. / 61 пр.м³ / 25.01 м³