Електронни превозни билети

Търсене на билет

Този билет е коригиран на: 26.01.2022 17:52
Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00046/26012022/175344 - AD88JC2
Дата/Час: 26.01.2022 17:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №643047 / 2022-01-04 / 339 / б2
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3894КН
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Дончев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 27 пр.м³
Куб.м³ 14.85 м³
Общо: 1 бр. / 27 пр.м³ / 14.85 м³
Всичко: 1 бр. / 27 пр.м³ / 14.85 м³