Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00009/26012022/180054 - 42CHL2E
Дата/Час: 26.01.2022 18:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644038 / 2022-01-05 / 326 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: МЕСТНОСТ ДО ШОСЕТ0, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черковна - до тир СС5821СК
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0232АК
Километри: 0
Превозва се от: Ивайло Господинов
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.62 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.62 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.62 м³