Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11883/00017/26012022/180650 - 08CBDA8
Дата/Час: 26.01.2022 18:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641176 / 2021-12-31 / 373 / ж
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5172КТ
Номер на ремарке: ВТ8343ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Пеев
Спедитор: Стефан Стефанов (А 2617)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 27.5 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³