Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4577/00006/26012022/182540 - 6998VA1
Дата/Час: 26.01.2022 18:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №646892 / 2022-01-10 / 203 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. чолаковци 000
Данни за ПС:
Номер на ПС: А5667НН
Номер на ремарке: А20303К
Километри: 0
Превозва се от: Дилян Тотев
Спедитор: Ефраим Махмудов (А-8213)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 33 пр.м³
Куб.м³ 19.8 м³
Общо: 1 бр. / 33 пр.м³ / 19.8 м³
Всичко: 3 бр. / 53 пр.м³ / 31.8 м³