Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00010/26012022/182844 - V4RCDC5
Дата/Час: 26.01.2022 18:29
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: МЕСТНОСТ ДО ШОСЕТ0, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ПРОМ.ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5821СК
Номер на ремарке: СС5281ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Нетко Ангелов
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 32 пр.м³
Куб.м³ 21.12 м³
Общо: 4 бр. / 32 пр.м³ / 21.12 м³
Всичко: 5 бр. / 35 пр.м³ / 22.77 м³