Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00279/14052022/140739 - D8AA3G0
Дата/Час: 14.05.2022 14:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №664734 / 2022-04-27 / 325 / н
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул.Гео Милев - 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9047КН
Километри: 0
Превозва се от: Кирил Димитров
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 16.5 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 16.5 м³
Всичко: 1 бр. / 30 пр.м³ / 16.5 м³