Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00084/14052022/142701 - 7UE9W78
Дата/Час: 14.05.2022 14:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №643864 / 2022-01-05 / 57 / б
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КиД Г.О. ГРУП ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Ал.Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Пътува до:
Получател: КиД Г.О. ГРУП ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Ал.Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул Иван Момчилов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0591ВТ
Номер на ремарке: ВТ9097ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Григор Григоров
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 0.58 м³
Общо: 5 бр. / 0.58 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 16
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 16 бр. / 1.24 м³
Дървесина: Бук
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 30
Куб.м³ 1.29 м³
Общо: 30 бр. / 1.29 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 13.75 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 13.75 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 9 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 9 м³
Всичко: 55 бр. / 45 пр.м³ / 28.61 м³