Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10929/00144/14052022/143327 - 17W8C11
Дата/Час: 14.05.2022 14:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662034 / 2022-04-04 / 288 / х
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: КРАСИМИР АНДРЕЕВ ГЕНЧЕВ, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: УЛ Асен РАЗЦВЕТНИКОВ 1
Пътува до:
Получател: КРАСИМИР АНДРЕЕВ ГЕНЧЕВ, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: УЛ. АЛЕН МАК 21
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - УЛ. АЛЕН МАК 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9223АК
Километри: 0
Превозва се от: ГЕОРГИ ТОДОРОВ
Спедитор: Стефан Димитров (А 9200)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³