Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00235/14052022/144503 - 9E6B6H7
Дата/Час: 14.05.2022 14:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №660637 / 2022-03-23 / 218 / о
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност до шосето, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност до шосето, ЕИК: 117636317
Направление: Обл. Русе, Общ. Сливо поле
Адрес: гр. Сливо поле - местност до шосето
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р8959КМ
Номер на ремарке: Х7252ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Данев
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 18
Куб.м³ 4 м³
Общо: 18 бр. / 4 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 128
Куб.м³ 23.18 м³
Общо: 128 бр. / 23.18 м³
Всичко: 146 бр. / 27.18 м³