Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4552/00190/14052022/150353 - 9CBF9D1
Дата/Час: 14.05.2022 15:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661876 / 2022-04-01 / 185 / в
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: с. Смирненски - ул. Хан Аспарух 20
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6278ВР
Номер на ремарке: Р2027ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: назиф
Спедитор: Красимир Димитров (А6090)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 57 пр.м³
Куб.м³ 27.36 м³
Общо: 1 бр. / 57 пр.м³ / 27.36 м³
Всичко: 1 бр. / 57 пр.м³ / 27.36 м³