Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00158/14052022/151521 - CD695C1
Дата/Час: 14.05.2022 15:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №648371 / 2022-01-12 / 30 / б
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Фуего ПН, обл. Плевен, общ. Плевен, с. Дисевица, адрес: ул.Долни ливади
Направление: Обл. Плевен, Общ. Плевен
Адрес: с. Дисевица - ул.Долни ливади
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН9440КМ
Номер на ремарке: ЕН1270ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Людмил Димитров
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 35 пр.м³
Куб.м³ 20.3 м³
Общо: 1 бр. / 35 пр.м³ / 20.3 м³
Всичко: 1 бр. / 35 пр.м³ / 20.3 м³