Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4462/00206/14052022/152736 - 5RQ08FC
Дата/Час: 14.05.2022 15:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661641 / 2022-03-31 / 266 / я1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: Димитрина Савова, обл. Габрово, общ. Дряново, с. Гостилица, адрес: ул. Иван Вазов 2
Направление: Обл. Габрово, Общ. Дряново
Адрес: с. Гостилица - ул. Иван Вазов 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8757ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Трифон Донков
Спедитор: Марин Маринов (А4184)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³