Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00085/14052022/162239 - E763FBL
Дата/Час: 14.05.2022 16:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №658190 / 2022-03-02 / 62 / к
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона Велико Търново Кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5172КТ
Номер на ремарке: ВТ9380ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Пеев
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 12
Куб.м³ 2.29 м³
Общо: 12 бр. / 2.29 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 13.2 м³
Общо: 1 бр. / 22 пр.м³ / 13.2 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 15 бр. / 36 пр.м³ / 23.34 м³