Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4435/00062/14052022/162445 - DC113F4
Дата/Час: 14.05.2022 16:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662036 / 2022-04-04 / 248 / и
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Пътува до:
Получател: Георги Георгиев, обл. Плевен, общ. Левски, с. Градище, адрес: ул. Комсомолска 6
Направление: Обл. Плевен, Общ. Левски
Адрес: с. Градище - ул. Комсомолска 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН4457ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Рашко Асенов
Спедитор: Иван Андреев (А9458)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³