Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4512/00061/14052022/163108 - AI25941
Дата/Час: 14.05.2022 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №655768 / 2022-02-11 / 160 / м
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Дари-лес" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална №10, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: "Дари-лес" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална №10, ЕИК: 200761274
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Дебелец - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6504ВК
Номер на ремарке: ВТ8436ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Стефанов
Спедитор: Иван Ников (А 5926)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 24
Куб.м³ 9.64 м³
Общо: 24 бр. / 9.64 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 13
Куб.м³ 4.75 м³
Общо: 13 бр. / 4.75 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 83
Куб.м³ 17.14 м³
Общо: 83 бр. / 17.14 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 11
Куб.м³ 2.27 м³
Общо: 11 бр. / 2.27 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 11
Куб.м³ 1.22 м³
Общо: 11 бр. / 1.22 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 10
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 10 бр. / 1.2 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 10
Куб.м³ 0.68 м³
Общо: 10 бр. / 0.68 м³
Всичко: 162 бр. / 36.9 м³