Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4512/00062/14052022/165819 - 57AF289
Дата/Час: 14.05.2022 17:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №655768 / 2022-02-11 / 160 / м
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Дари-лес" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална №10, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: "Дари-лес" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална №10, ЕИК: 200761274
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Дебелец - Промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7798КМ
Километри: 0
Превозва се от: Марин Савов
Спедитор: Иван Ников (А 5926)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 7
Куб.м³ 3.01 м³
Общо: 7 бр. / 3.01 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 10
Куб.м³ 3.77 м³
Общо: 10 бр. / 3.77 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 28
Куб.м³ 5.63 м³
Общо: 28 бр. / 5.63 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 5
Куб.м³ 1.18 м³
Общо: 5 бр. / 1.18 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 10
Куб.м³ 1.03 м³
Общо: 10 бр. / 1.03 м³
Всичко: 60 бр. / 14.62 м³