Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00288/14052022/170648 - DDCLZ84
Дата/Час: 14.05.2022 17:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644076 / 2022-01-05 / 422 / г
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Пътува до:
Получател: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - трети март 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2051ВА
Километри: 0
Превозва се от: Васил Тончев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 10
Куб.м³ 2.11 м³
Общо: 10 бр. / 2.11 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 37
Куб.м³ 4.07 м³
Общо: 37 бр. / 4.07 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 13
Куб.м³ 0.97 м³
Общо: 13 бр. / 0.97 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 12
Куб.м³ 1.77 м³
Общо: 12 бр. / 1.77 м³
Всичко: 72 бр. / 8.92 м³