Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00093/14052022/171309 - 3FE01BC
Дата/Час: 14.05.2022 17:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №653310 / 2022-01-27 / 224 / а
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛВАИС ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Крайбрежна 3, ЕИК: 814215184
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН6717АМ
Номер на ремарке: ВТ1976ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Георгиев
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 12.65 м³
Общо: 2 бр. / 23 пр.м³ / 12.65 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 16.5 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 16.5 м³
Всичко: 3 бр. / 53 пр.м³ / 29.15 м³