Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4581/00105/14052022/173256 - DV72026
Дата/Час: 14.05.2022 17:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661723 / 2022-03-31 / 130 / а
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Дълга Лъка
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН6249КК
Номер на ремарке: СН7253ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Андон Тодоров
Спедитор: Ниази Исмаилов (Б-3444)
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 62 пр.м³
Куб.м³ 37.2 м³
Общо: 1 бр. / 62 пр.м³ / 37.2 м³
Всичко: 1 бр. / 62 пр.м³ / 37.2 м³