Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4572/00059/14052022/171850 - A6AF8EE
Дата/Час: 14.05.2022 17:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661173 / 2022-03-28 / 214 / у
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Паунка Иванова, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул Георги Димитров 6
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул Георги Димитров 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2807КС
Километри: 0
Превозва се от: Сабри Сабриев
Спедитор: Адем Исуфов (А-8197)
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³