Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00086/14052022/193411 - D8KBFX1
Дата/Час: 14.05.2022 19:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №658190 / 2022-03-02 / 62 / к
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона Велико Търново Кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5172КТ
Номер на ремарке: ВТ8343ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Пеев
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 13.75 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 13.75 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 17 пр.м³
Куб.м³ 10.2 м³
Общо: 1 бр. / 17 пр.м³ / 10.2 м³
Всичко: 3 бр. / 45 пр.м³ / 25.6 м³