Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4455/00165/23062022/094053 - AJC6WF1
Дата/Час: 23.06.2022 09:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №654069 / 2022-02-01 / 191 / е1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КАЛИНА 2013 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Иван Вазов" № 25, ет.2, ап.4, ЕИК: 203110614
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Престой - овчарник
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6592ВА
Километри: 0
Превозва се от: ганчо николов
Спедитор: Атанас Маринов (А4696)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³